Perhokalastajan Inari- ja Tenojoki

mä sivusto tarjoaa tietoa rannalta tapahtuvasta perhokalastuksesta Inari- ja Tenojoella, koetelluista kohteista ja kalastavista perhoista, perhonsidonnasta,  perhokalastuksen kokemuksista ja ohjeista.
______________________________________________________________________________________________________________________________

Inarijoen Ränni ja Mustajokisuu

Veden laskiessa paljastuu Norjan puolella väylää sijaitseva pitkä penkka, joka jakaa Rännin vedet pieniin haaroihin, joiden risteämät rannan puoleiden kapea virran kanssa ovat merkittäviä. Syvänteet ja virtajuonteet on helppo katsastaa ennen kalastusta törmältä - ne kun painaa mieleensä, niin pääsee tarjoamaan perhoa oletetuille kalan asentopaikoilla.
Lohille löytyy rännimontusta muutamia kiven murrikoita, jotka on helppo havaita törmältä, mutta usein nousevat lohet sijoittuvat penkan Suomen puoleiselle reunalle ikäänkuin odottamaan nousuvuoroaan. Vaikka Inarinjoen aikainen tulva oli vähäinen vedeltään muuttuu myös Rännin muoto jatkuvasti kesästä toiseen. Särkän alapuolella on Norjan rantaväylään johtava "reikä", joka tuo myös lohta Ränniin - toisaalta penkka tarjoaa mahdollisuuden kahlata Norjan puolelta kalastamaan penkkaa vaikkapa pintaperholla.
Kun kyseessä on tuore nouseva lohi, joka usein hyppää ristivirtojen kolmioissa, kannattaa ainakin nousukalan aikana kalastaa rannan voimakas virtakin - asentokalat viihtyvät myöhemmin lähempänä keskipenkkaa, jonka reunalla on suojaisia lepokuoppia.

edellinen

© Asko Jaakola

seuraava