Perhokalastajan Inari- ja Tenojoki

Tällä sivulla voit lukea Inari- ja Tenojoen kalastuskauden tapahtumista "reaaliajassa" - päiväkirjamuotoiset juttut kertovat eri kalastuspaikoista, vesitilanteesta, kelvollisista perhoista ja päätelmistä lohen liikkeistä joissa.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Sirma 16.7.2015


Viimeinen kalastuspäivä Sirmassa ja johan päästiin saalistakin näkemään - kyseinen pariskunta saattoi rannalle ns. patotittejä, joita oli jo kaivattu, 2,5...3-kilon luokassa. Erinomaisia ruokakaloja.

Alaviirrassa havaittavissa "nielu", jossa piilee matalan veden ottipaikka.
Mutta tuohon kohtaan pitää tutustua tulevina vuosina, puolalainen ystäväni tartutti tuosta kohdasta kuusitoista kiloisen kojamon perhoonsa... ja toi sen rannalle saakka. Paradoksina tässä on se, ettei polski syö itse lainkaan kalaa...

Lopuksi on syytä palauttaa ajatuksiin norjalaisten halu muuttaa valtiosopimusta ja vähentää suomalaisten kalastusta tietenkin Suomen puolella Teno- ja Inarijokia.

Kalastuspäiväkirja 10.3.2011

Kalastussääntö vaatii varmasti tarkistamista, saaliskiintiötä. Mutta jos ajatellaan rajoittamisella saavutettavan jonkinlainen varmuus lohikannan säilymisestä, niin merkittävimmät tulokset saadaan aikaan rajoittamalla kiinteiden pyydysten käyttöä joessa ja merialueella. Lupahinnoittelussa kirjoitus on edelleen ajankohtainen, mutta kun perhokalastuksen myötä muodostuneen vapaperusteinen yksikköhinta, niin soudussa voidaan soveltaa sitä kertomalla käytettyjen vapojen määrä tuolla yksikköhinnalla.
Yksinkertaistettuna kun perhokalastaja voi käyttää vain yhtä vapaa ja maksaa siitä 25 euroa, niin soutukalastaja käyttäessään yhtä vapaa maksaa siitä myös  saman verran. Kahden kalastajan porukka käyttää kahta vapaa ja maksaa kummastakin vavasta 25 euroa.
Sitten voi pohtia, pitääkö asettaa vaparajoitus, nythän sitä kalastussäännössä ei ole, paitsi Norjassa, joka aiheuttaa tässä ristiriidan.
Kaiken kaikkiaan kalastussäännön tulee  koskea kutakin kalastusmuotoa samalla tavalla oli sitten kyseessä paikallinen kalastaja tai matkailukalastaja. Paikallinen kalastaja saakoon etunsa hinnoittelussa - ei muussa.

© Asko Jaakola 2015


Sulje ikkuna